Μοναδικές Μορφές Συνέχειας στον Χώρο – Ουμπέρτο Μποτσιόνι

Μοναδικές Μορφές Συνέχειας στον Χώρο – Ουμπέρτο Μποτσιόνι

Η μοναδική μορφή συνέχειας στο χώρο του Ουμπέρτο Μποτσιόνι αναδεικνϋει την κίνηση και τη δυναμική μέσα από μια σύγχρονη ερμηνεία. Ένα αριστούργημα που αιχμαλωτίζει την αισθητική και την καινοτομία του Φουτουρισμού.