Ο ⁢μετα-κυβερνητικός κανονισμός του Andre Masson αναδεικνύει μια εξωτική μεταμόρφωση της φύσης μέσα ‍από το έργο ⁤του. Ο Γάλλος ζωγράφος δημιουργεί⁢ έργα που αντλούν έμπνευση από τη φύση και τη μεταμόρφωση της μέσα από την τέχνη του.

Η απεικόνιση της φύσης στην τέχνη του Masson είναι μια συνδυασμός ανατρεπτικών σχημάτων, φωτεινών χρωμάτων και αβέβαιων γραμμών που δημιουργούν έναν κόσμο μεταμορφωμένο και μαγικό, ο οποίος αναδεικνϋει την ομορφιά και την ποιητικότητα της φύσης.