Κάλεσμα Ι – Θεόδωρος Ρόζακ

Κάλεσμα Ι – Θεόδωρος Ρόζακ

Η “Κλήση Ι” του Theodore Roszak είναι μια ανατρεπτική ανάγνωση που οδηγεί τον αναγνώστη σε ένα ταξίδι στο πέρασμα του χρόνου και την αναζήτηση της ανθρώπινης σοφίας.